1. Είμαι

 άντρας  γυναίκα

2. Η ηλικία μου είναι

3. Αυτό τον καιρό παρακολουθώ / η κατάρτιση που έχω λάβει μέχρι σήμερα είναι

4. Κατοικώ σε

5. Η επαγγελματική μου επιθυμία

Πρόοδος:

RandWertAbstandRand

 0 %

 
     
Navigation